Fremadrettet kommer arbejdet med års- og forløbsplanlægning og elevplaner i Frederiksberg kommune til at ske i MinUddannelse. At kommunen har valgt den udbyggede model af MinUddannelse betyder blandt andet, at data fra forløbene i systemet siver ned i elevplanen og dermed sparer lærerne for tid i forbindelse med oprettelsen af fokuspunkterne i elevplanen. Det giver i stedet tid og plads til arbejdet med de individuelle læringsmål, som bliver rykket helt i forgrunden.

Den udbyggede version af MinUddannelse er udviklet i samarbejde med Gentofte kommune, og hos Frederiksberg kommune er man meget enig i de tanker og principper, der ligger til grund for udviklingen og implementeringen i Gentofte. Derfor er der også allerede blevet afholdt inspirationsmøde mellem de to kommuner.

Vi ser frem til et godt samarbejde.