Der bliver i forbindelse med reformen og den nye folkeskole talt meget om klare læringsmål og vigtigheden af, at eleverne selv inddrages i opstillingen af disse. I elevplansmodulet på MinUddannelse har både elev og lærer mulighed for at oprette individuelle læringsmål til et fag, forløb eller emne, ligesom eleverne også selv kan angive deres fremadrettede mål. På den måde kan MinUddannelse være med til at understøtte, at eleven inddrages aktivt i egen læring, og selv er med til at definere, hvor fokus skal lægges.

KL har udarbejdet en plakat – en såkaldt infografik – hvorpå det tydeligt illustreres, hvad der kendetegner den nye folkeskole. Plakaten understreger blandt andet vigtigheden af dialogen mellem skole, forældre og elev – hvilket MinUddannelse understøtter til fulde på et væld af måder. Billedet i denne nyhed er hentet fra KL’s materiale.

Find hele plakaten hos KL her og få gode råd til kommunikationen om reformen og den nye skole.