Den Nye Ferielov trådte i kraft pr. 01.09.2020. DSA-Løn er naturligvis tilpasset i forhold til Den Nye Ferielov, så alle beregninger sker automatisk i DSA-Løn.

Slip for regneark med udregninger af eks. feriedifferencer mv. Alle disse udregninger sker automatisk i DSA-Løn.

Nedenfor er kort beskrevet nogle af de ændringer, der er foretaget ifm. Den Nye Ferielov.

Feriedifferencer.
DSA-Løn ved nøjagtig:

  • hvilken beskæftigelsesgrad hver enkelt feriedag, der afholdes, er optjent på.
  • hvornår hver enkelt feriedag, der afholdes, er optjent.

Der sker automatisk udregning af den feriegivende løn på ferieafholdelsestidspunktet. Lønsedlen viser en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad for alle feriedage, der afholdes i måneden. Den lønansvarlige kan dobbeltklikke på den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på lønsedlen og få dokumentation på, hvilken beskæftigelsesgrad hver enkelt feriedag er optjent på, og hvornår den enkelte feriedag er optjent.
Der er fuld korrektionsberegning, såfremt beskæftigelsesgrad ændres tilbage i tiden for feriedage, som allerede er afholdt, hvor ferieløn så skulle have været beregnet efter en anden feriegivende beskæftigelsesgrad. 

Feriedagene afholdes i den rækkefølge de er optjent. 

Forskudsferie (lån af feriedage).
På lønsedlen oplyses ”Lånte feriedage i den aktuelle måned” samt ”Rest lånte feriedage ved udgangen af måneden”.
Hvis skolen følger organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, hvor der afholdes 5 feriedage i oktober, 18 feriedage i juli og 2 feriedage i august vil der i både oktober, juli og august måned være behov for at låne feriedage (forskudsferie).
Der kan i DSA-Løn ikke lånes flere feriedage, end der kan optjenes i ferieoptjeningsåret (01.09.xxxx 31.08.xxxx) – dette styres automatisk.
Hvis der ved fratrædelser resterer lånte feriedage foretages automatisk korrektion af for meget udbetalt ferieløn.

Fratrædelser herunder særlig feriegodtgørelse ved fratræden (1,5%)
Ved en fratrædelse skal der blot sættes en skabelon på den fratrædende medarbejder. Herefter sker alle beregninger vedr. fratrædelse automatisk i DSA-Løn – Brutto/netto feriepenge for ikke afholde feriedage afregnes til Feriekonto (via eIndkomst), optjente ikke afholdte særlige feriedage udbetales ved fratræden, og der udbetales særlig feriegodtgørelse ved fratræden.
Med Den Nye Ferelov skal der nu også udbetales ”Særlig feriegodtgørelse ved fratræden” for afholdte feriedage inden fratrædelsen, hvor der endnu ikke er sket udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse beregnes ud fra lønnen i det eller de relevante ferieår og afregnes med en forholdsmæssig andel heraf i forhold til den optjente og afholdte ferie. Har en medarbejder fået udbetalt hele eller dele af den særlige feriegodtgørelse og fratræder inden, at al ferie for udbetalt særlig feriegodtgørelse er afholdt, fratrækkes for meget udbetalt særlig feriegodtgørelse automatisk i den feriegodtgørelse, der beregnes ifm. fratræden til Feriekonto.

Feriepengeforpligtelse (konkret metode).
Udskrift med forpligtelse kan dannes i DSA-Løn. Det tager blot få minutter at få den totale feriepengeforpligtelse pr. 31.12 i et givent år, som indeholder den fulde forpligtelse pr. medarbejder og total. Forpligtelsen kan også nemt dannes pr. ansættelsesområde, så tallene nemt kan bruges i regnskabet.

Kontakt os og hør mere.

Så får du det fulde overblik over alle de fordele og muligheder, som DSA-Løn kan give netop dig og din skole.

Tina Høyer Christensen

Product Owner DSA-Løn

M: support@uvdata.dk

T: 72 28 70 30