forside
image

image
image

Download

Folder om
MinUddannelse.NET
kan hentes her

image

MinUddannelse.NET

MinUddannelse.NET er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den nye bekendtgørelse, hvori det fremgår, at elevplanen og uddannelsesplanen skal tænkes som et sammenhængende dokument.

MinUddannelse.NET er altså et produkt til både forvaltninger, skoler og UU-centre og dermed et værktøj til udvikling for ansatte på forvaltningen, skoleledere, lærere, UU-ledere og UU-vejledere.

Elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan skal samles i ét redskab på de klassetrin, hvor elever, forældre, lærere og vejledere i dag skal forholde sig til alle tre redskaber. Der stilles ikke længere krav om udfærdigelse af en skriftlig uddannelsesbog fra 6. klassetrin. Fra børnehaveklassen og frem til og med 7. klassetrin vil der fortsat være elevplan for alle elever. Elevplanen skal indeholde statusdel og opfølgningsdel, og alle fag skal indgå i elevplanen. De gældende elementer fra elevplanen og uddannelsesplanen bliver videreført i én ny elev- og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin.

Desuden fastslår bekendtgørelsen, at ungdomsuddannelserne er forpligtede til at anvende uddannelsesplanen. Nedenstående beskriver kort indholdet i hhv. elev- og uddannelsesplan.

MinUddannelse.NET giver mulighed for:

- Systematisk data, der fremhæver opfølgningen på enkelte elever, på skolen eller i kommunen

- Indgang via UNI-login for både elever og lærer - indgang via NemLogin for forældre

- Indgang igennem SkoleIntra for lærere

- Adgang til fælles mål for de enkelte fag

- Lokal tilpasning af hvilke fag, der skal udarbejdes elevplaner på

- Adgang for forældre og elever til direkte inddragelse i elev- og uddannelsesplanen

- Data til udvikling på både klasse-, skole- og kommuneniveau

- Data til anvendelse i kvalitetsrapporterFor yderligere information

image

Kontakt UVData Support på support@uvdata.dk

image

Ring til UVData Support på tlf. 72 28 70 30